JUVEDERM ULTRA

JUVEDERM VOLUMA

PERFECTHA

PRINCESS

X-HA (HYALURONSYRA)

 


JUVEDERM ULTRA 


Är ett injicerbart implantat som används för utfyllnad av rynkor i huden samt för läppförstoring.


Juvederm Ultra behandlar trött, torr och grå hy. Proceduren förbättrar hudens fuktighet, elasticitet och ger ett omedelbart resultat. 


Produkten består av det naturliga ämnet hyaluronsyra som finns som en naturlig komponent i huden. 
 

Före                                                    Efter


Panna rynkor

I etap - Botox

II etap - hyaluronsyra
BIVERKNINGAR OCH REKOMMENDATIONER

Generellt gäller att vitaminpreparat som innehåller vitamin E, mediciner som innehåller Salicylsyra (Magnecyl, Treo etc.) eller NSAID (Voltaren, Naproxen etc.) samt alkohol ger mer blåmärken.

Särskild försiktighet gäller för patienter med en känd överkänslighet mot Lidokain eller mot lokalbedövning av amidtyp och man rekommenderar att undvika denna typ av produkter under de första 12 timmarna efter injektionsbehandlingen samt undvika långvarig exponering av sol. 

Biverkningar klåda, smärta vid tryck eller blåmärken kan uppkomma efter injektioner. Dessa reaktioner kan vara cirka en vecka. 

Kontakta behandlande läkare för ytterligare upplysningar
Mer information: JuvedermUltra.pdf

 Estetiskmedicin.eu © 2009 | registrering@estetiskmedicin.eu |  Direkt kontakt: +46 768 55 55 85 | Sverige

Registrering: Malmö: 0 768 55 55 85; Göteborg: 0 768 55 55 85; Göteborg: 031-15 58 58; 

Kristianstad 044 - 21 83 30; Åhus: 044- 24 88 90